Loading...

Wood Plug Cutter ดอกทำเดือย/ปลั๊กไม้

สร้างปลั๊กไม้ด้วยตะวเอง ปิดงานไม้ของคุณให้เรียบเนียน

฿ 280

SKU: MPWPC10 Categories: , Tag:
Loading...

Description

Wood Plug Cutter หรือ ดอกทำเดือย/ปลั๊กไม้

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสว่านแท่น (Drill Press) สำหรับสร้างเดือยไม้หรือปลั๊กไม้ (Wood Plug) ที่ทำหน้าที่ตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานให้ดูกลมกลืนจากไม้ชนิดเดียวกันหรือสร้างความแตกต่างของบนพื้นผิวงานจากการใช้ไม้ต่างชนิด

ปลั๊กไม้ จะทำหน้าที่ปิดตำหนิหรือรูเจาะที่ใช้สำหรับไขสรู/น็อตในขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนั้นให้เรียบร้อยเพื่อให้เหมือนกับการยึดชิ้นงานด้วยสลักไม้

ความพิเศษของดอกทำปลั๊กไม้รุ่นนี้

เป็นดอกตัดแบบฟันสโลพ (Taper Cutter) ซึ่งจะทำให้ปลั๊กไม้ ที่ได้มีความเรียว (Taper) ซึ่งไม่พบในดอกทำปลั๊กไม้ทั่วไป สะดวกในการใช้งานเนื่องจากสามารถสอดปลั๊กไม้ ในรูเจาะได้ง่าย ปิดตำหนิที่เกิดขึ้นได้แนบสนิท ทำให้ดูกลมกลืนและสะดวกต่อการตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานในภายหลัง

REVIEW

Additional information

Weight 50 g
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Related Products